Search This Blog

Wednesday, March 2, 2011

2. Perlukan kesemua genre penulisan mematuhi peraturan berbahasa?

Kesemua genre penulisan perlu mematuhi peraturan bahasa kerana bahasa yang betul akan memudahkan pembaca membaca bahan penulisan yang digarap. Perkara yang diberi penekanan ialah pola keselarasan huruf vocal, ejaan kata pinjaman,ejaan kata dasar dan kata terbitan.Ini memudahkan pembaca membaca genre penulisan yang ditulis.

No comments:

Post a Comment