Search This Blog

Wednesday, March 2, 2011

1. Apakah kepentingan memahami peraturan berbahasa dalam menulis?


Penggunaan bahasa yang betul itu tidak semestinya dengan melontarkan kata-kata dengan bahasa-bahasa yang indah dan jarang didengar, tetapi cukup sekadar menulis dengan menggunakan hukum penulisan dengan betul. Penggunaan tatabahasa yang betul, penggunaan huruf besar atau huruf kecil di tempat yang sewajarnya,  dan pelbagai lagi yang perlu diambil kira.
Kepentingan bahasa penulisan terbukti kalau kita perhatikan kepada cara Alfred Hitchcock bekerja. Kalau kita berpeluang membaca lakon layar untuk filem-filemnya seperti North by Northwest misalnya memperlihatkan keperincian bahasa penulisan sehingga caranya dianggap sebagai legendary dan unique sehingga kerja-kerja penggambaran menjadi soal technicality semata-mata.

No comments:

Post a Comment